РЕ ФОРУМ

Пропозиції ААО про збереження культурної спадщини

Голові Одеської обласної державної адміністрації

Куцому М. В.

Директору департаменту культури, національностей, релігій

та охорони об’єктів культурної спадщини ОДА

Олійник О. В.

Начальнику управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини ОМР

Остапенко П. В.

Вих. №01-06-2020

Від 17 червня 2020 р.

ПРО СТВОРЕННЯ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Ситуація з руйнуванням пам’ятників архітектури в Одесі вимагає прийняття ряду рішень від центральної влади і Обласної державної адміністрації та Одеської міської ради. Будь-які втрати культурної спадщини неминуче будуть мати наслідки на всіх сферах життя нинішнього і майбутніх поколінь.

Погрози фізичної втрати (руйнування) об’єктів спадщини пов’язані з процесами природного старіння, які прискорюють:

 • нове будівництво в історичному середовищі (тиск на фундаменти, навантаження на комунікації);
 • геологічні і гідрологічні особливості Одеси (катакомби, підйом вод);
 • неконтрольована урбанізація і рух автотранспорту (вібраційне навантаження);
 • неправильний режим експлуатації будівель;
 • пожежі;
 • атмосферні забруднення;
 • безвідповідальність власників
 • відсутність або нестача фахівців з реставрації об’єктів культурної спадщини .

Збереження об’єктів культурної спадщини має стати ключовим елементом стратегії розвитку міст і малих населених пунктів Одеського регіону. Мобілізація економічного ресурсу культурної спадщини – основа міської регенерації. Стратегія в цьому напрямку повинна будуватися на основі збалансованих і гармонійних відносин між вимогами громадськості, економічної діяльності та охорони історичного середовища. Вона повинна привести до визнання спільної відповідальності за збереження спадщини.

Принцип комплексного збереження об’єктів культурної спадщини включає ініціацію, контролюючу і координуючу функції органів державного управління в розвитку партнерських відносин з громадськістю та недержавним сектором. Завдання збереження культурної спадщини повинна вирішуватися системно, спільними зусиллями регіональних та місцевих органів  охорони пам’яток,  містобудування та архітектури,  економіки і промислового розвитку, екології, транспорту, благоустрою, майнового комплексу, житлово-комунального господарства, юридичних служб і т.д.

Віідповідно до ст.3 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» до основних напрямів діяльності творчих спілок належать сприяння відродженню, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини та довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей.

Поряд з цим, Закон України «Про охорону культурної спадщини» передбачає, що органи охорони культурної спадщини можуть залучати до роботи за згодою досвідчених фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян на правах громадських інспекторів, громадських, науково-дослідних, проектних організацій, установ та підприємств різних форм власності щодо охорони культурної спадщини.

Фахівці Асоціації архітекторів Одеси є членами консультативних рад з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини, а також консультативної ради з питань планування території міста Одеси. Але цих майданчиків недостатньо.

Актуальне завдання – створення науково-дослідного центру (Академії культурної спадщини) для розробки і впровадження сучасних реставраційних принципів, норм і методик, нових технологій, що відповідають специфіці одеського культурної спадщини, оцінки якості матеріалів і робіт, атестації і підготовки фахівців. Доцільна підготовка фахівців з реставрації та охорони спадщини в системі середньої спеціальної та вищої освіти на основі обласного / міського замовлення.

Унікальна ступінь однорідності історичної забудови Одеси обумовлена ​​тим, що нове будівництво радянського періоду велося поза історичного ядра міста. У той же час ми усвідомлюємо, що жодне місто з видатною історичною архітектурою не може бути законсервований. Нова архітектура в контексті історичного середовища – одна з важливих складових стратегії збереження культурної спадщини та залучення бізнесу. На нашу думку найбільш доцільним для Одеси є поквартальна реновація.

Необхідно розробляти нові моделі державно-приватного партнерства (ДПП), переосмислювати функціональне призначення деяких будівель. Пропонувати бізнесу вкладати кошти в історичний центр на взаємовигідних умовах і в правовому полі України, згідно з прийнятими Законами «Про державно-приватне партнерство» та «Про концесії».

Однак ресурси підприємницьких структур неспроможні самотужки вирішити всі проблеми. Згідно ст.10 Закону України «Про державно-приватне партнерство», ініціатива повинна виходити від органів державного і муніципального управління, тому що саме вони є визначальною ланкою в ланцюжку заходів щодо забезпечення збереження пам’яток історії та культури. Тому для підготовки ініціатив, розробки муніципальних програм і методик ст.10 Закону «Про державно-приватне партнерство» передбачено залучення професійних співтовариств, громадських інститутів, які врівноважують іноді різні вектори бізнесу і влади.

Це питання потрібно вирішувати комплексно і на науковій основі, із залученням кваліфікованих фахівців і різних джерел фінансування.

Пропозиції від Асоціації архітекторів Одеси:

Створити Академію культурної спадщини, основні цілі і завдання якої:

 • розробка муніципальних програм по збереженню об’єктів культурної спадщини;
 • формування архівної бази даних по історичним будівлям і спорудам;
 • створення реставраційної майстерні, практичної бази підготовки технічного персоналу
 • створення лабораторії для дослідження матеріалів та інноваційних розробок і методик;
 • підготовка професійних реставраторів;
 • створення брендів пам’ятників і міст. Це дозволяє залучати туристів і заробляти гроші до місцевих бюджетів, які несуть витрати по ремонтним та реставраційних робіт;
 • зміцнення зв’язків з реставраційними та науковими організаціями через створення науково-реставраційно – освітніх центрів, асоціацій та некомерційних партнерств, проведення конкурсів і виставок, розвиток видавничої діяльності.

Організаційна форма – неприбуткове громадське об’єднання.

Джерела фінансування – міжнародні фонди, гранти, державний і муніципальний бюджет, благодійні внески.

Але основне джерело фінансування – залучення приватного бізнесу, який може стати основним локомотивом формування культурно-історичного ареалу міста, що включає не тільки пам’ятники архітектури, історії і культури, а й об’єкти, що надають туристам повний комплекс послуг проживання, харчування, розваг, інформаційного обслуговування. Існуюче законодавство дозволяє неприбутковим організаціям займатися підприємницькою діяльністю, залучати до роботи фахівців, мати штат співробітників, з умовою, що отриманий прибуток не розподіляється серед засновників, а залишається на розвиток профільної діяльності.

Засновники (пропозиція, доповнюється):

Державні – управління культури, національностей, релігії і об’єктів культурної спадщини

Муніципальні – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини, УАГ

Громадські – ГО «Асоціація архітекторів Одеси» та ін.

Приватні – будівельні компанії та ін.

З повагою, Голова ГО «Асоціація архітекторів Одеси»                                                               Халін  В.В.

aao.com.ua

v.khalin@aao.com.ua

 

Вих. №02-06-2020

Від 17 червня 2020 р.

 

Коротка довідка про громадську організацію «Асоціація архітекторів Одеси»

ГО «Асоціація архітекторів Одеси» була створена 17 засновниками 17 квітня 2017 року і об’єднала в своїх рядах групу одеських архітекторів різних поколінь, статусів, звань і титулів. Збереження архітектурної, містобудівної, історичної та природної спадщини Одеси – один з головних пріоритетів нашої діяльності. Не брати участі в його руйнуванні і не сприяти, а також протидіяти таким діям – наш принцип.

За три роки нашої діяльності ми провели велику кількість різноманітних заходів спрямованих на популяризацію архітектури нашого регіону, написали величезну кількість статей і взяли участь у багатьох телепередачах на місцевих і всеукраїнських каналах.

 

З повагою, Голова ГО «Асоціація архітекторів Одеси»                                                           Халін  В.В.

aao.com.ua

v.khalin@aao.com.ua

 

Вих. №03-06-2020

Від 17 червня 2020 р.

ПРОГРАМА «ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ ОДЕСИ»

Обрушення будівель, що відбулися в місті протягом останніх місяців, відзначило проблематику збереження історичної  забудови як одну із найбільш актуальних.

Технічний стан будівель стрімко погіршується.

Фактори впливу можна розділити на наступні категорії:

 1. Зовнішні техногенні:
 • Нове будівництво або реконструкція будинків поряд, які приводять до динамичних навантажень під час будівництва (земляні роботи, буріння паль, робота важкої техніки). Зміна навантажень на грунти завдяки великій масі нових будівель приводить до зсувів фундаментів існуючої забудови. Фундаменти нових будинків, в першу чергу палі, призводять до зміни рівня та руху грунтових вод, що впливає на грунти під оточуючою забудовою.
 • Динамичні навантаження від руху транспорту
 • Агресивний хімічний склад дощових вод та повітря
 1. Зовнішні природні:
 • Дощові, снігові, вітрові навантаження, грунтові води, які впливають да окремі частини будівлі (замокання стін, фундаментів, зрив або зсув покрівель)
 • Зелені насадження (коріння, падаючи гілки, в’юнки рослини)
 • Сейсмичний вплив
 1. Внутрішні
 • Погіршення конструктивної схеми внаслідок реконструкцій, перепланувань, прибудов та надбудов
 • Намокання конструкцій внаслідок дефектів інженерних мереж та їх неналежної експлуатації
 • Пожежі
 • Погіршення конструктивних властивостей окремих частин будівлі внаслідок часу (знос конструкцій)

Тому заходи, що попереджають руйнацію будівель, можна розділити на наступні види:

 • Забезпечення стійкої експлуатації будівель ( моніторінг внутрішнього технічного стану, експлуатаційний та капітальний ремонт)
 • Моніторінг геологічної, гідрогеологічної ситуації, зовнішніх інженерних мереж
 • Запобіжні заходи щодо впливу майбутнього будівництва в історичній забудові
 • Заходи щодо зменшення динамичних навантажень від руху транспорту

Законами України більшість із цих заходів передбачена у функціях органів державних та міських адміністрацій. Але вони виконуються неналежним чином.

Також, якщо йдеться про житлові будинки, деякі дії можуть виконувати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або управляючий.

Відсутність масової активності з боку ОСББ викликана низькою обізнаністю в сфері експлуатації будинків та низькими можливостями фінансування.

Також проблемою є складний процес виготовлення та узгодження проектної документації щодо пам’яток культурної спадщини та невелика кількість фахівців у цієї сфері порівняно із кількістю пам’яток в місті.

Отже, які дії необхідно провести з метою покращення ситуації:

 • Проаналізувати існуючий перелік висновків про технічний стан будівель, наявність технічної та проектної документації з метою визначити будівлі, що потребують першочергового ремонту. Відповідно провести моніторінг технічного стану всієї історичної забудови.
 • Розробити алгоритм взаємодії із співвласниками будівель. Впровадити програму по підвищенню обізнаності та участі співвласників будинків у процесах експлуатації та ремонту.
 • Впровадити спрощену або прискорену методику розробки проектної документації у тих випадках, де це є доцільним та можливим відповідно вимогам закону.
 • Узгодити із органами охорони культурної спадщини ефективну методику розробки науково-проектної документації щодо будівель-пам’яток
 • Систематизувати існуючі джерела та програми бюджетного фінансування з метою їх чіткого та прозорого використання
 • Розробити додаткові програми бюджетного фінансування
 • Розробити програми співфінансування, як із співвласниками ОСББ або управляючими, так із інвесторами
 • Впровадити діючу систему моніторінгу інженерно-геологічного, гідрогеологічного стані та зовнішніх інженерних мереж
 • Впровадити крітерії контролю нового будівництва та реконструкції будівель в частині впливу на оточуючу забудову
 • Розробити дієву універсальну методику та алгоритм дій для впровадження заходів щодо збереження забудови, яка буде використовуватись всіма учасниками процесу збереження історичної забудови                   

Розробив арх. Чепелев М. В.

З повагою, Голова ГО «Асоціація архітекторів Одеси»                                                     Халін  В.В.

aao.com.ua

v.khalin@aao.com.ua

Вих. №04-06-2020

Від 17 червня 2020 р.

ДОРОЖНЯ КАРТА

Збереження та реабілітація об’єктів культурної спадщини

Коло перший (віддалена перспектива – більше 5 років) рівень загальнонаціональний:

 • Зміна національного законодавства в частині посилення покарання на порушення в сфері охорони об’єктів культурної спадщини (ОКН), юридично закріпленої фінансової відповідальності користувача ОКС (страхування ОКН), зміна підходу до оцінки оренди \ продажу ОКС (1грн. \.
 • Ухвалення нормативно-правових актів (НПА) і створення інститутів виховання, навчання і професійного профілювання фахівців в галузі реставрації ОКН, створення матеріально-технічної бази реставраційних робіт
 • Культурно-просвітницька робота на всіх рівнях (вікових, інтелектуальних, професійних) щодо підвищення рівня знань громадян в області охорони ОКН

 

Коло друге (середньострокова перспектива, 3-5 років) рівень національний, регіональний

 • Інвентаризація, архівування, накопичення бази даних про ОКС (Одеська обл. Одеса));
 • Розробка регіональних, муніципальних програм (нових), ревізія і аналіз наявних (номінування на титул ЮНЕСКО) збереження ОКН. Взаємозв’язок і взаємозалежність таких програм з загальнорегіональними і загальноміськими цільовими програмами і стратегіями.
 • Відновлення (реанімація) існуючих реставраційних майстерень, залучення діючих фахівців-реставраторів, методистів, мистецтвознавців для вирішення практичних першочергових завдань дослідження, збереження ОКН;
 • Вироблення методики і регуляторного акту взаємодії органів охорони ОКН на місцевому і регіональному рівні – розробка твердження НПА на місцевому і регіональному рівні, визначають зону відповідальності і роль кожного органу в рамках чинного законодавства;
 •  

Коло третій, рівень муніципальний (ближній, 1-3 роки)

 • Розробка пілотного проекту реновації \ реставрації ділянки міської тканини (м.Одеса), що включає аварійні, старі і вдома з малим зносом, що мають різний охоронний статус під егідою об’єднання (Академії культурної спадщини).
 • Закріплення статусу пілотного проекту в містобудівної документації (Генплан, ДПТ); розробка умов і обмежень реконструкції кварталу
 • Робота по залученню міжнародних грантів і незалежних інвестицій з реалізації пілотного проекту: Фонд об’єднання; міська цільова програма, Громадський бюджет, субвенції держави в особі ОДА
 • Промоушн пілотного проекту: брендинг, туристичні локації, залучення місцевого бізнесу, інвесторів на основі госудаственно \ приватного партнерства, зацікавлених місцевих жителів, ОСББ (партісіпацію), волонтерство (по типу тисячі дверей)
 • Дослідження об’єктів пілотного проекту, моніторинг стану, регулярна і прозора звітність виконаних робіт і витрат в ЗМІ і на спеціалізованому сайті в І-нет
 • Пізнавальні, навчальні, виховні та інформаційні програми на ТБ, шоу (1 квітня, День міста, фестивалі).

 

Розробив к. арх. Греков А.С.

 

З повагою, Голова ГО «Асоціація архітекторів Одеси»                                                        Халін  В.В.

 

Вих. №05-06-2020

Від 17 червня 2020 р.

ЕТАПИ ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ

Основні етапи роботи експертних груп.

 1. Збір відомостей про аварійні будівлях і спорудах за даними ЖЕКів, в тому числі.

1.1. Аналіз списків з вибіркою будівель, категорія технічного стану яких віднесена до 3-й ( “непридатний до експлуатації”) або 4-й ( “аварійне”).

1.2. Визначення причин, за якими технічний стан будівель було віднесено до тієї чи іншої категорії, з урахуванням:

– висновків спец. комісій по тех. станом будівель, розроблених раніше;

– наявними скаргами мешканців на дефекти і пошкодження будівель;

– наявної в розпорядженні ЖЕКів технічної документації на будівлі та споруди.

За результатами п.1 формування первинних списків будівель, технічний стан яких по ряду причин (визначених за регламентом конкретної експертної групи) відноситься до категорії 4 ( “аварійне”).

 1. Паралельно з п.1 збір відомостей про місцеві умови експлуатації будівель і споруд, віднесених до конкретного району п.1, в тому числі.

2.1. Дані про історичне заселення району в розвитку з виділенням основних тимчасових етапів забудови.

2.2. Дані про інженерно-геологічних і інженерно-гідрологічних умовах району і мінливості їх за наявний період.

2.3. Дані про сучасній забудові території.

2.4. Дані по локальних і магістральних інженерних мереж, розташованих на території даного району.

2.5. Маркшейдерська зйомка території.

2.6. Дані про виконувані раніше заходах, спрямованих на підвищення експлуатаційної придатності як окремих будівель і споруд, так і району в цілому (водовідведення, інженерний захист території, благоустрій тощо)

2.7. Інші технічні відомості (наявні дані про технічні експертизи, що виконуються для будівель району, проектних рішеннях будівель нової забудови, даних геодезичного нівелювання об’єктів будівництва і т.д.).

 1. На підставі п.1 та п.2 виконання комплексного аналізу з виділенням будівель і споруд, в яких необхідно:

а) невідкладне виконання попереднього обстеження;

б) виконання термінового попереднього обстеження;

в) виконання попереднього обстеження другої черги.

3.1. Комплексний аналіз п.3. крім іншого включає в себе

-оцінка ступеня небезпеки причин, за якими та чи інша будівля віднесено до категорії 4 ( “аварійне”);

-оцінка інженерно-геологічних умов району;

-характеристика забудови місцевості;

-аналіз можливої ​​зміни місцевих умов експлуатації пов’язаних з локальним переоблаштування;

– характеристика умов експлуатації (наявність вібродінаміческіх впливів, наявність і стан інженерних комунікацій, близьке розташування підземних виработок- “катакомб” і т.п.);

-аналіз інших даних, отриманих на етапі 1 і 2.

 1. Поетапне виконання попередніх обстежень будівель в черговості, визначеної в п.3, п.п. а) -в). За результатами попередніх обстежень за критеріями, визначеними регламентом експертних груп, виділення черговості будівель підлягають подальшому (детальному) обстеження.

  В якості критеріїв для визначення черговості подальшого детального обстеження можуть вибірково бути.

4.1. Наявність дефектів і пошкоджень, розвиток яких може призвести до раптового ( “крихкому”) руйнування окремих конструктивних елементів або будівлі в цілому, тобто дефекти, розвиток яких спричиняє загрозу життю або здоров’ю людей;

4.2. Наявність дефектів і пошкоджень, розвиток яких не може безпосередньо привести до раптового ( “крихкому”) руйнування окремих конструктивних елементів або будівлі в цілому, але може спричинити погіршення технічного стану інших конструкцій до визначеного в п.4.1.

4.3. Наявність дефектів і пошкоджень, розвиток яких не спричиняє загрозу життю або здоров’ю людей, але виключає можливість експлуатації будівлі або окремих житлових приміщень за своїм функціональним призначенням.

 Виділення черговості по терміновості можливо виконати аналогічно п.3 а) -в).

 1. Формування за результатами п.3 і п.4 техзавдання

 Техзаданием визначається необхідний склад робіт основного (детального) обстеження.

5.1. На підставі техзавдання і попереднього обстеження експертні групи призначають по необхідності:

– зони розтинів будівельних конструкцій;

– завдання на інженерно-геологічні дослідження;

– додаткові спеціальні роботи по обстеженню.

 1. Виконання основних (детальних) обстежень будівель, визначених у п.4, на підставі техзавдання п.5.

 

За результатами висновків і рекомендацій технічних звітів п.6 прийняття конкретних рішень.

    

Розробив інж. Бараник С.В.

 

З повагою, Голова ГО «Асоціація архітекторів Одеси»                                       Халін  В.В.

Вих. №06-06-2020

Від 17 червня 2020 р.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Збереження історичної спадщини в сучасному місті Одесі представляє особливу важливість. Значні за площею і за своїм становищем у загальноміській структурі території позбавляються рис індивідуальності, а зберігаються пам’ятники архітектури, без відповідної оточення естетично знецінюються і руйнуються. Тому в наші дні необхідно говорити про комплексний пам’ятнику архітектури – «історичної міському середовищі», поширюючи це поняття на цілий район історичного центру, в якому сукупність складових просторів і будівель представляє набагато більшу мистецьку та історичну цінність, ніж їх окремі складові.

Історична міське середовище є комплекс едіновоспрінімаемий, зриме вираз архітектурно-планувальної структури, зародження якої відбувалося протягом тривалого періоду часу формування і будівництва міста. Найважливіша якість історичної міського середовища Одеси – це органічна взаємозв’язок складових її елементів: будівель, площ, вулиць, їх просторове відповідність один одному і масштабом людини.

На превеликий жаль, цей взаємозв’язок за останні тридцять років значно знищується.

Ми проаналізували європейський досвід збереження історичних центрів в Італії, Великобританії та Прибалтійських країнах і зробили необхідні для нашого міста висновки.

Безумовно, що культурна політика в галузі охорони культурної і природної спадщини в цих країнах почала формуватися більш ніж на сто років раніше, ніж в Україні і це можна пояснити наявністю значної кількості культурних цінностей, що мають не тільки національну, а й світову значимістю. Проте, не можна опускати руки, так як цей досвід дає нам можливість проаналізувати його і не робити безліч помилок мають негативні наслідки.

По-перше, необхідно трансформувати саму структуру управління культурною спадщиною – необхідно визнати, що міністерство культури останні десятиліття не справляється з питаннями збереження пам’яток архітектури на всій території України.

По-друге, запустити процес децентралізації управління, для того щоб регіони, в яких зосереджена найбільша кількість культурних цінностей, отримали відносну самостійність і право на створення власного законодавства.

Фінансування культурної спадщини так само необхідно розділити між різними суб’єктами культурної політики – урядом, регіонами, областями і меріями міст. Визначальну роль у фінансуванні повинні відігравати держава і місцеві органи влади.

По-третє, вже давно стало зрозуміло, що держава самостійно не зможе забезпечити ефективну охорону надбання. Тому необхідно створити систему відносин «держава – приватний і корпоративний сектори». Організація державно-приватних фондів і створення спільних з міським та обласним адміністративним управлінням бізнес структур – повинні стати головними, весь час з боку держави необхідно намагатися продати різні спроби встановлення такої взаємодії.

По-четверте, ще однією тенденцією в охороні спадщини є спроба використання не тільки ціннісної оцінки спадщини (критерії цінності об’єкта, запропоновані ЮНЕСКО), а й економічної.

Однак тут присутній не тільки ідея оцінки та продажу об’єктів спадщини, але і ідея отримання економічного ефекту від його використання. Адже держава або інші суб’єкти культурної політики вкладають реальні суми в забезпечення схоронності спадщини, а порахувати віддачу цих вкладень важко. Тепер очевидно, що інвестування об’єктів спадщини сприятиме збільшенню їх вартості і підвищення економічної вигоди від подальшого використання цих об’єктів. Однак в нашій країні має бути обов’язково змінено законодавство в області контролю власників такої Нерухомості і посилені заходи зі спостереження за станом належних їм пам’ятників архітектури. Необхідно створити такі законні механізми, які не дозволять доводити будівлі до аварійного та ветхого стану, з метою їх знесення і забудовою цих територій новими спорудами.

Історичні міста приваблюють багато туристів, що викликає необхідність будівництва нових готелів, торгових центрів, автостоянок і під’їздів до них. Така гіпертрофована роль історичних міст, особливо їх центрів, які потребують особливого підходу вже в силу наявності в них художніх і історичних цінностей, значно ускладнює проблеми реконструкції. Найбільш кардинальної заходом щодо збереження району старої забудови є його повна консервація і зміна функціонального зонування міста, щоб винести з історичного району ті функції, які він не може виконувати, не змінюючи своєї структури.

В Україні в даний час необхідно виділити кілька міст, як такі, що «національне значення». Для цих міст необхідно терміново прийняти комплекс законів, що дозволяють зберегти і привести в належний вигляд їх історичні центри (по аналогії прийняття Сеймом Латвії «Закону про збереження історичного центру Риги»). Аж до закону про тимчасовий мораторій на забудову історичних і рекреаційних територій. Природно, що Одеса має увійти в цей список інакше наслідки руйнувань історичній частині міста і рекреаційної зони Французького бульвару будуть непоправні.

Архітектурно-просторовий і функціонально-комунікаційний аспекти реконструкції тісно переплетені, і, хоча вони виявляються з найбільшою гостротою на різних етапах реконструкції, рішення одного обумовлює рішення іншого. Тому продуктивним може бути лише комплексний підхід до всіх проблем нашого історичного міста на всіх чергуються стадіях складання програми і процесу проектування. 

Підготувала  арх. Янушкевич М.І.

 

 

Вих. №07-06-2020

Від 17 червня 2020 р.

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Існуюча діяльність ГО «Асоціація Архітекторів Одеси» здійснюється за рахунок членських внесків і благодійних внесків від підприємств, що беруть участь в наших заходах навчального і розвиваючого характеру.

Відповідно до ст. 23 Закону України  «Про громадські об’єднання» усі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України.

Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 03.09.2014 № 495, визначено, що Мінкультури відповідно до покладених на нього завдань, зокрема сприяє діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших громадських об’єднань, що функціонують у сферах культури, мистецтв.

Для підготовчого етапу реалізації програми «Збереження історичної забудови ОДЕСИ» і створення керуючої компанії «Академія культурної спадщини» необхідні фінансові ресурси у вигляді державного фінансування діяльності громадської організації «Асоціація архітекторів Одеси».

Для розробки програми необхідно залучення фахівців різних сфер діяльності – реставраторів, юристів, істориків, інженерів і т.п, фінансування досліджень, розробка методичних рекомендацій. Окрім того, для розміщення робочої групи необхідна оренда приміщень, забезпечення програмними та технічними засобами.

Мета заходів – систематизувати наявну інформацію про стан об’єктів культурної спадщини, розробити дієву схему взаємодії між всіма структурними підрозділами місцевої та обласної влади, що мають відношення до збереження об’єктів культурної спадщини. Розробити програми та методічні рекомендації щодо напрямів, які відсутні або неефективні в напрямі збереження об’єктів культурної спадщини. Розробити програми щодо актуалізації проблемних питань у публічному просторі та залучення громадскості до іх вирішення.

З повагою, Голова ГО «Асоціація архітекторів Одеси»                                                               Халін  В.В.

Please follow and like us:

Просмотров: 763

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Post

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
EMAIL
Facebook
Facebook
YOUTUBE