ДНК города

«ДЕСИНХРОНІЗАЦІЯ» ПРОФІЛЬНИХ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З БАЗОЮ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

Мета, різновид, принципи та структура містобудівного кадастру.
Аналіз геопорталів містобудівного кадастру областей України.
Принципова відмінність геопорталу містобудівного кадастру від веб-ресурсу на прикладі Одеського регіону.
Проблематика формування та використання геопросторових даних.
Пропозиції щодо покращення «синхронізації» профільних геопросторових даних містобудівної документації з базою даних електронного каталогу служби містобудівного кадастру.

Поняття містобудівного кадастру юридично закріпилося в Україні у Постанові Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» від 25 травня 2011 р. N 559, відповідно до якого геопортал містобудівного кадастру визначається як      сукупність інтернет-засобів та сервісів геопросторових даних,  що підтримують метадані про геоінформаційні  ресурси  містобудівного  кадастру  і забезпечують  доступ до них та до публічних інформаційних ресурсів
містобудівного кадастру в Інтернеті.

Містобудівний кадастр являє собою інформаційну систему даних, необхідних для здійснення містобудівної діяльності. Користувачами геопорталу є архітектори, органи місцевого самоврядування, замовники містобудівної документації, інвесторами та іншими особами, що здійснюють свою діяльність у сфері містобудування та архітектури.

Метою містобудівного кадастру є надання достовірної інформації щодо середовища життєдіяльності, передбачуваних змінах, щодо обмежень в використанні території та об’єктів нерухомості, а також іншої інформації, що є необхідною для містобудівної, інвестиційної, землевпорядної та іншої господарської діяльності фізичним та юридичним особам, органам місцевого самоврядування, органам державної власності тощо.

Автоматизована інформаційна система  дозволяє формувати запити по території, визначати можливі використання території, параметри об’єктів, передбачені під розміщення на території, також включає в себе такі відомості як:

  • Забезпечення території об’єктами транспортної, інженерної, соціальної інфраструктури;

  • Зонування території і містобудівних регламентах територіальних зон;

  • Стан території (екологічне, сейсмічне, гідрологічне, інженерно – геологічне);

  • Галузевих кадастрів та інших інформаційних систем;

  • Наявна містобудівна документація.

 

На сьогодні активно запроваджуються містобудівні кадастри на різному рівні по всій території України.

          Переглянемо Геопортал містобудівного кадастру Чернівецької області  

Геопортал містобудівного кадастру поділений за тематичними гео-інформаційними ресурсами:

Містобудівний кадастр обласного (регіонального)рівня;

Містобудівний кадастр районного рівня;

Звернення громадян;

Безпека;

Демографія.

Має зручний інтерфейс, що допомагає з легкістю знайти потрібну інформацію;

Інформація надана у вигляді геопросторових даних;

В наявності умовні позначення, що полегшують читання графічних матеріалів.

Ознайомившись з геопорталом містобудівного кадастру Чернівецької області, стає зрозуміло, що оприлюдненою інформацією зручно користуватися, завдяки наявним векторним даним. За допомогою геопорталу є можливість проаналізувати наявний природо-заповідний фонд, дізнатися атрибутивну інформацію про населений пункт (включаючи площу населеного пункту та кількість населення, тощо), отримати інформацію щодо автомобільних доріг загального користування тощо.

Геопортал дуже простий та зрозумілий для використання;

Всі схеми розташовані у швидко доступній формі;

Інформація надана у вигляді геопросторових та атрибутивних даних.

Переглянувши геопортал містобудівного кадастру Тернопільської області, можна зробити висновки, що незважаючи на те, що ресурс перебуває у режимі тестової експлуатації, він вже є достатньо змістовним і наповненим. Можливості геопорталу дозволяють дізнатися обширну інформацію про існуючий природо-заповідний фонд.

Створений Геопортал містобудівного кадастру Одеської області, реалізується Геопорталом містобудівного кадастру відповідно до Регіональної комплексної програми з утворення (оновлення) містобудівної документації території та містобудівного кадастру Одеської області на 2019-2021 роки, відповідно до якої функціонування Геопорталу містобудівного кадастру в тому числі дозволить реалізувати стратегію розвитку Одеської області.

Метою вищезгаданої програми є:

забезпечення на усій території області проведення єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури, використання сучасних передових технологій;

створення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забезпечення діяльності Служби містобудівного кадастру області для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про містобудівний розвиток території області та окремих адміністративно – територіальних одиниць;

удосконалення системи геопросторових даних містобудівного кадастру, інформаційної автоматизованої системи та геопорталу містобудівного кадастру для ефективного вирішення функціональних завдань органів влади;

провадження діючого механізму стимулювання розвитку області, раціонального використання та охорони земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, громадських та приватних інтересів при плануванні, забудові та іншому використанні територій, залучення інвестицій в область для забезпечення розвитку та публічного доступу до матеріалів містобудівної документації.

Ініціатором та розробником програми виступає – Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації. Вартість обслуговування служби містобудівного кадастру складає 5 млн 550 тис. грн. за 3 роки, за рахунок коштів обласної державної адміністрації.

Геопортал містобудівного кадастру Одеської області об’єднав у собі функції кадастру на державному, регіональному та районному рівні.

Оприлюднені схеми  планування території Одеської області, вибірково схеми територій окремих районів Одеської області та генеральні плани населених пунктів.

Шокуючою є ситуація з форматом інформації, що оприлюднюється.

1. Щодо схем планування території адміністративних районів Одеської області.

ПОРУШЕНА комплексність, повнота та достовірність даних містобудівного кадастру, а саме:

  • Відсутня інформація та геопросторові данні, щодо Схеми планування Балтського району (затверджена рішенням Балтської районної ради від 22.12.2018 р № 403-VII), Схеми планування Біляївського району (затверджена рішенням Одеської обласної ради народних депутатів від 22.04.1984 р № 99), Схеми планування Овідіопольського району (затверджена рішенням Овідіопільської районної ради від 20.03.2015 р. № 767-VI), Схеми планування Любашівського району (затверджена рішенням Любашівською районної ради від 22.12.2016 р № VII);

ВІДСУТНЯ інформація щодо наявності схем планування інших адміністративних районів Одеського регіону;

  • Представлені схеми планування адміністративних районів опубліковані в растровому форматі (jpg, pdf), а не цифровому, та ВІДСУТНІЙ доступ до публічної інформації та атрибутивних даних, в тому числі інформація щодо затвердження містобудівної документації, НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ її повнота та відкритість. Наведена інформація НЕ ЯВЛЯЄ собою набір геопросторових даних;

Наведена інформація НЕ Є ЧИТАБЕЛЬНОЮ, в результаті чого не вирішує функції містобудівного кадастру;

ВІДСУТНЯ взаємодія геопорталу з веб-ресурсами районних та місцевих рівнів;

Безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей
про об’єкти містобудування, що змінюються.

2. Щодо генеральних планів населених пунктів

ПОРУШЕНА комплексність, повнота, актуальність та достовірність даних містобудівного кадастру, а саме:

Приклад 1: Відсутня інформація та геопросторові данні, щодо генерального плану смт. Затока, хоча на сайті Затоківської селищної ради в наявності інформація про затверджений генеральний план;

  • Наявна інформація НЕ Є ПОВНОЮ, АКТУАЛЬНОЮ та ДОСТОВІРНОЮ.

Приклад 2: станом на 05.02.2020 рік, є факт недостовірності інформації, а саме: містобудівна документація населеного пункту Секретарівка Біляївського району актуалізована (затверджена рішенням Секретарівської сільської ради від 19.01.2018 року №202-VII), натомість наведена інформація у посиланнях щодо проєкту планування та забудови с. Секретарівка Біляївського району Одеської області, хоча актуальним є Генеральний план поєднанний з зонуванням території та графічні матеріали не відповідають дійсності.

До речі, матеріали до містобудівного кадастру були подані ще 28.12.2017 року.

Приклад 3: станом на 05.02.2020 рік, є факт недостовірності інформації, а саме:

інформацією геопорталу містобудівного кадастру зазначено, що генеральний план населеного пункту Ангелінівка затверджений 02.12.2013 року, в тот час, як графічні матеріли не відповідають зазначеній інформації, наявний генеральний план, що завантажений на геопорталі 1972 року розробки.

Приклад 4: станом на 05.02.2020 рік, є факт недостовірності інформації, а саме: містобудівна документація населеного пункту Плахтіївка Саратського району актуалізована (затверджена рішенням Плахтіївської сільської ради від 18.05.2010 року №251-V), натомість наведена інформація у посиланнях щодо проєкту планування та забудови с. Плахтіївка Саратського району Одеської області, хоча графічні матеріали не відповідають дійсності.

Приклад 5: посилання на містобудівну документацію населеного пункту Весела Долина Тарутинського району Одеської області не є активним, що суперечить відкритості інформації   з   містобудівного кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання.

Представлені генеральні плани населених пунктів опубліковані в растровому форматі, а не цифровому, та ВІДСУТНІЙ доступ до публічної інформації та атрибутивні дані, НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ повнота та відкритість містобудівної документації. Наведена інформація НЕ ЯВЛЯЄ собою геопросторовий об’єкт;

Наведена інформація НЕ Є ЧИТАБЕЛЬНОЮ, в результаті чого НЕ ВИРІШУЄ функції містобудівного кадастру;

ВІДСУТНЯ адреса веб-сайту, на якому оприлюднена містобудівна документація (місцями є такі посилання, але НЕАКТИВНІ – пошук такої документації скрутний).

Безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей
про об’єкти містобудування, що змінюються.

Вищеописана інформація є результатом лише поверхневого  моніторингу .

3. Щодо моніторингу

 Відсутній моніторинг стану та аналітичні звіти

 Розроблення схем планування територій, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій (зонінгів) тощо, що не дозволяє постійно мати актуальну інформації щодо стану розроблення та актуалізації містобудівної документації, відповідно до Регіональної комплексної програми 2019-2021 роки та створення належних дій спрямованих на забезпечення розвитку території. Моніторинг ведеться уповноваженим органом містобудування та архітектури, який створив службу містобудівного кадастру, згідно Постанови «Про містобудівний кадастр» від 25 травня 2011 р. № 559.

 

4. Щодо відкритих даних у містобудуванні

Враховуючи відкриті дані у містобудуванні, відповідно до Постанови № 409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних» від 05.06.2019 р. та властивість повноти і прозорості даних містобудівного кадастру, містобудівна документація, що відображена у геопорталі містобудівного кадастру Одеської області, представлена не у повному обсязі (атрибутивні дані), немає достовірності (у зв’язку з відсутністю моніторингу) та з порушенням відображення інформації (у зв’язку з порушенням формування та використання геопросторових даних, як наслідок відсутності каталогу геопросторових даних).

5. Щодо інтероперабельності інформаційних ресурсів,тощо

Порушення інтероперабельності інформаційних ресурсів, технічних та програмних засобів інформаційної системи містобудівного кадастру до функціональної та інформаційної взаємодії в  середовищі  геоінформаційних систем. Повністю відсутня система чіткого порядку класифікації просторових об’єктів.

Геопортал містобудівного кадастру Одеської області більш нагадує веб-ресурс, але аж ніяк не виконує функції містобудівного кадастру, згідно ДБН Б.1.1-16:2013 «Склад та зміст містобудівного кадастру».

                Враховуючи стан оприлюдненої растрової інформації на геопорталах містобудівного кадастру Одеської області, складним є як аналіз такої інформації, так і робота з нею.

Беручи до уваги повноту наданої відповідної документації до містобудівного кадастру, незрозумілим є відсутність систематизації, оперативність внесення та відображення наданих матеріалів.

Отже, проаналізувавши надану вище інформацію, можна зробити висновки, що очікуваний результат, відповідно до завдань Регіональної комплексної програми з утворення (оновлення) містобудівної документації території та містобудівного кадастру Одеської області на 2019-2021 роки, запровадження геоінформаційної автоматизованої системи бази даних електронного каталогу для ведення містобудівного кадастру, на протязі терміну – ВІДСУТНІЙ.

Пропозиції щодо покращення «синхронізації» профільних                 геопросторових даних електронного каталогу служби містобудівного кадастру:

Здійснити моніторинг щодо наявної містобудівної документації різного рівня та тієї, що знаходиться у процесі актуалізації;

Сформувати відповідний каталог та класифікатори об’єкті і явищ, як необхідних складових метаданих для наборів геопросторових даних для різних видів містобудівного кадастру. Оприлюднити вищевказану інформацію Геопорталу містобудівного кадастру Одеської області, налагодити процес передачі геопросторових даних з відповідними суб’єктами до служби містобудівного кадастру;

Для покращення роботи Геопорталу містобудівного кадастру буде доцільним залучитися підтримкою професіоналів, діяльність яких буде полягати у роботі з органами містобудування та архітектури, заповненням геопорталу та моніторингу, що відповідає пункту 39 з Постанови «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011 року;

Сформувати геопортал містобудівного кадастру, враховуючи його диференціацію (регіональний, районний, місцевий).

Висновок

Тільки за наявності повноцінного доступу до інформації про містобудівну документацію потенціальні інвестори будуть в змозі  оцінити інвестиційну привабливість і приймати обґрунтовані рішення по розвитку зацікавленої території. Представлення усієї зібраної інформації в єдине геоінформаційне поле дозволить уникнути помилок та протиріч  в містобудівній документації.

У перспективі геопортал містобудівного кадастру повинен стати комплексною інформаційною системою, направленою на прийняття найбільш оптимальних та раціональних рішень при розвитку території населених пунктів, об’єднаних територіальних громад, області в цілому, з метою підвищення рівня та якості проживання населення.

Автори: Сурова Олеся, участник ААО, ГАП ПБ “Базис” 

                 Лощініна Катеріна, провідний інженер ПБ “Базис” 

Please follow and like us:

Просмотров: 364

1 thought on “«ДЕСИНХРОНІЗАЦІЯ» ПРОФІЛЬНИХ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З БАЗОЮ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ СЛУЖБИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Post

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
EMAIL
Facebook
Facebook
YOUTUBE